Сан Мьон Мун: Обединителната църква и пътя към мира

Сан Мьон Мун:
Обединителната църква е в същността си обединително движение което поставя пътя към мира. Духовна революция на съвестта и любовта ще промени курса на човечестото към мир и просперитет след 2012 година

Ще се появи един нов свят на истинска любов, разбирателство и технически прогрес. В момента сме на прага на този нов свят, но човечеството трябва да се осъзнае и оттърси от егоизма, свободния секс, разврата и алчността. Обещаната Месиянска личност която ще ни поведе към тази вътрешна революция на съвестта и сърцето е вече тук. 2012 година е прага на тази морална и духовна промяна.Палата на Мира, където д-р Сан Мьон Мун обучава видни световни лидери

Чудото което светът се нуждае да види днес, е пресътворяването на настоящия корумпиран, изпълнен с измами, изневери, насилие и злоупотреби свят, в един нов свят на доверие, истинска любов, разбирателство и мир. Това е чудото което д-р Мун е отдал живота си да постигне и е на път да успее.

Днес д-р Мун е на 92 години и все още отдава неуморно усилията си да направи това чудо реалност. Д-р Мун няма лична собственост. Той е отдал всички средства и сили за да освободи Бог и човечеството.

През 1935 г., когато той е все още 15 годишно момче, Исус му се явява по време на молитва. Той споделя сърцето си и болката от проблемите в този свят и нефункционалността на християнството да ги разреши.

Днес, 80 години по-късно, минавайки през невероятно преследване и неразбиране д-р Мун е постигнал нещо което никой жив човек преди него не е и мечтал. Ако за някои построяването на един университет е жизнено постижение, Сан Мьон Мун е успял да изгради десетки реномирани университети по цял свят.

Но този Кореец не тръгва просто по течението в търсене на богатство и слава. Той тръгва 180 градуса срещу аморалността, атаизма, егоизма и корупционните с или на този свят. Това е чудо, че той е оцелял.
Чудо е че представители на всички религии, които в миналото са го преследвали, днес са покорени от примера му за "живот за другите" отвъд нация, раса, религия и култура.

Чудо е че макар и прекарал години в Комунистически Концентрационен лагер, д-р Мун не само оцелява, но и създава Вашингтон Таймс, Световната Медийна Асоциация и Международната организация за "победа над комунизма", които изиграват ключова роля в разпадането на този сатанински, атаистичен, нечовешки, тоталитарен режим.

Чудо е че днес държавни глави се вслушват в съветите му и желаят да въплатят идеите му за "Здраво общество чрез здрави семейства" и обединяване на света, като "Едно световно семейство" с център Бог като наш всеобщ родител.

Запознайте се с учението на преп. Мун и разберете защо то е променило живота на милиони семейства.снимка
Предсказания
Любов и семейство
Положителни мисли
Свържете се с нас:

Посолство на Мира

Ул. Г. Бенковски 25, София

Тел: 02/ 983 2148
worldofheart@gmail.com

Семейната Федерация е НПО със специален статут в ООН.

Семейна Федерация

Полезни сайтове


За Контакт

FFWPU, СЕМЕЙНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СВЕТОВЕН МИР И ОБЕДИНЕНИЕ Е НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН - ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ


email: worldofheart@gmail.com


ПОСОЛСТВО НА МИРА

.ул. Георги Бенковски 25, София
Тел. 02/9832148

email: worldofheart@gmail.com
skype: peace.embassy


Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е международна общност съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун.

Сан Мьон Мун: Палатът на мира - Корея
Той ще подпише вечния мир
Сан Мьон Мун: Цел и визия
Биографията на д-р Мун: коментари
Най-успешната нова религия
Империята на мун: Проекти за мир
Движението за истински семейства
Палатът на мира
Международни масови сватби на Муун

Лъжливи Митове: 1-во, Преподобния Муун не е нито основавал нито регистрирал Обединителна църква. Никога не е съществувала такава! Още по интересно, Муун въобще не е регистрирал църква. Още началната му цел и призванието от Исус към него е било да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. През 1954 г. Сан Мьонг Муун регистрира Асоциация за обединение на разкъсаното и нефункционално в борбата с аморалността и атеизма християнство. Може би факта, че хиляди християни от най-различни деноминации биват водени с откровения от Святия Дух към Муун, също е повлиал наименованието: Асоциация 'Святия Дух' за Обединение на Световното Христианство. 2-ро, невежеството по отношение на приноса на Д-р Мун и признанието което той получавава по света е факт. А пдразсъдъците никога не са демонстрирали здрава логика.

обединителна църква обединителна църква на муун мун, империята на мун империята на мун империята на мун, секта муун секта муун секта муун мун мун мун, църква муун църква муун църква муун мун мун мун, култа на муун култа култа култа, Прерогативни Термини: Обединителната църква на Муун, Сектата на Муун или Империята на Мун, "Муун" - всякъкви опити да се манипулира представата на хората за д-р Мун и Обединителното движение. Тази терминология се използва от незапознатите с реалните факти и единствено със заблудителна и манипулативна цел.