Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун

Муун: дейност, учение, последователи, информация, регистрация, религия, вяра
ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
"Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това." - Д-р Фредерик Зонтаг от Колежа Романа
Семейна Федерация за Световен Мир Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН. СФСМО е основана от д-р Сан Мьон Мун и работи за образованието на характера, семейните ценности, диалог и помирение. Д-р Сан Мьонг Муун 15 годишен, Исус му се явява и го моли да приеме мисията за спасението на чвовечеството. За 20 години той създава световен фундамент за да изпълни обещанието си пред Бог. Трите най-болезнени неща за Бог са: 1. Атеизма който завзема света чрез Комунизма 2. Разделението на вярващите, което ги прави безсилни 3. Аморалността копято развръщава младите и разбива семействата Кампания за световен мир От този момент той започва да търси причините за страданието, войните и мизерията на хората. Идеала за Космическата нация на мир и единство е свят на Истина, Добро и Красота с центъра любовта става жизнената цел на живота му. Сан Мьон Мун учи, че културата на идеалния свят е културата на сърцето, където всички хора обединени сърдечно живеят заедно в щастие. Сектите и разделенията ще изчезнат. Идеала на небето е като единството чрез любов в семейството. Той е призван от Бог да осъществи такъв свят! Днес милиони смятат, че той е Месията и Второто пришествие, в това число са и много държавни глави и лидери от други религии.
(Едно семсйство с център Бог)
„Има много неразбиране в медиите относно работата на Преп. Муун, но той и семейството му практикуват това което проповядват; живот за благото на другите и изграждане на здрави семейства,”
- Пастор Берет от Божията църква в Чикаго
ПРОЕКТИ ЗА МИР
Д-р Муун е инициатор и спонсор на много ключови проекти за постигането на мир в различни области на културния живот. Той желае да мобилизира религиите, политиците, учените, туризма, спорта, изкуствата, образованието, медиите и технологиите с цел изкореняване на културата на войни и омраза и появата на нова култура на мира, наречена от него Култура на сърцето и съвестта. Световна магистрала за мир: Ще опаше света и премахне границите! Преп. Мун работи за изграждането на Световна Магистрала, която да свърже света като едно глобално семейство и премахне икономическите, политически и културни разделения... В бъдеще ще можем да пътуваме свободно за невероятно кратко време до всяка част на земята. Това ще премахне границите и даде еднакъв стандарт на живот във всички краища на земята. Така идеалът за Световен мир и единство на човечеството като едно семейство с център Бог като наш всеобщ родител ще може да стане реалност.

Разрешение на конфликтите чрез “Зони на Мира” “Зони на Мира” ще обърнати конфликтните райони в модел за обучение към мир и служене. Първия по рода си “Парк на Мира” бе открит при водопадите Виктория, едно от седемте природни чудеса на света. Визия: Според думите на д-р Мун тези конфликтни зони могат да бъдат обърнати в райони пример за обучение към мир и служене. Това ще стане когато доброволци от цял свят дойдат да работят в така създадените Зони на мира. Със своята всеотдайна дейност те ще обърнат сърцата на населението от неприязън към любов. Различните религии ще могат да обединят усилията си в общ израз на отдаденост към постигането на мир. “Ние сме отдадени за създаването на глобално семейство отразяващо най-високите идеали на всяка от представителните религии”, заявяват Организаторите от Обединителното движение. Спорта и изкуствата: ОСНОВА ЗА КУЛТУРАТА НА СЪРЦЕТО Пеле подкрепи инициативата за Световна Футболна Купата за Мир Д-р Мун активно използва спорта и изкуствата като средства за установяване културата на мир на основа на сърцето и любовта. "Ние сме изправени пред спешната задача да преодолеем многобройните препядствия за световния мир. Аз имам план за разрешаването на тези фундаментални проблеми. Аз отдадох целя си живот за тази цел..." - Сан Мьон Мун С подкрепата на Пеле, „Царя на Футбола”, д-р Мун основа Купата за Мир с желанието за преодоляване на идеологическите различия между нациите, и мост между расите и религиите. Купата за Мир (The Peace King Cup) цели да обедини всички хора по света в името на мира, като световен фестивал на характера, спортменството и честната игра. Искуството вдъхновява човешките сърца. За да установи култура на мира д-р Мун основава един от най-реномираните училища по изкуствата на истока, "Малките Ангели". На международното балетно съревнование във Варна танцьори от Универсалния Балет, основан от д-р Мун, печелят златни медали. Прима балерината, Джулия Мун, дори е поканена като жури на следващата година. Мир чрез туризъм Международният институт за мир чрез туризъм, цели да постигне международно разбирателство, чрез коопериране и подобряване на околната среда. Третата Конференция за мир чрез туризъм се проведе в Ласака, Замбия, и бе оценена като огромен успех. Над 370 делегати от над 25 страни участваха в нея. Повече от 100 журналисти отбелязаха събитието. Президентът на Замбия, Муанаваса, се обърна към делегатите в церемонията за откриването и подчерта, че мирът е най-основното за постигането на стабилно развитие. Глобален фестивал за мир: „ВСИЧКИ СМЕ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА БОГ"

Глобалният фестивал за мир (ГФМ) представя и хора и проекти, които допринасят за помирението, взаимното уважение, хармонията и сътрудничеството между членовете на цялото човешко семейство, като „семейство на Бог”.

В партньорство на религиозни и духовни общности, неправителствени организации, държавни агенции, образователни институции и представители на частния сектор. ГФМ окуражава програми, които подкрепят културата на мира и служенето. "Когато хората видят мюсюлмани и евреи - от ... конфликтни места - да се прегръщат ... със сълзи на прошка и помирение, тогава те съвсем естествено се свързват помежду си..." Третият син на Д-р Мун, Д-р Хьон Джин Мун, основател на Глобалния фестивал за мир заявява, „това е виждане, чийто корени са в основополагащите принципи на нацията; което приема идеала за една нация под закрилата на Бог и пренася този идеал със стъпка напред към по-големия, всеобщ идеал за едно семейство под закрилата на Бог. Едно световно семейство на мира е мечта за всички хора на вярата, но преди всичко това е мечтата на Бог.” Основното послание е, ние - семейството на Бог.” Светът трябва да разбере силата на служенето за преобразуване на хората и общностите.
GPF Paraguay GPF USA Kickoff Character Education Peacemakers Middle East Peace Initiative
видео линкове
Инициятива за мир в Средния Исток: Проекта Middle East Peace Initiative включва широк спектър от междурелигиозни събития, пътувания до святите места в Израил, междурелигиозен диалог, култруни нициятиви, спортни програми и проекти за служене. С тези ралита за мир, под наслов, "Едно сърце, един Бог," д-р Муун успешно обединява лидери от трите братски - Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи. Чрез тези проекти за мир политическия и религиозния свят се събуждат за реалността, че без религиозно помирение световния мир е непостижим. Articles
Д-р Ниниян Смарт Професор по Съвременна религия, Калифорнииски университет в Санта Барбара, US "Забележително е колко отворени и свободни са конференциите които д-р Муун спонсорира. Той напълно оценява, което се вижда от действията му, същноста на науката. Неговото първо и най-голямо постижение е отдадеността му за отворено общество на учени и религиозни лидери. Той винаги се стреми пламенно да приобщи Будисти, Евреи, Хиндуисти, Мюслмани, Християни и много други на своите събирания. Въпреки че той и последователите му утвърждават истинноста на техния светоглед, това по никакъв начин не им пречи да дадът свобода в най-висша степен на тези чиито традиции се различават от неговите идеи."
The Path to Peace p1
ЖИВОТ ЗА МИР
Трънливата пътека към Мира Д-р Сан Мьонг Муун и неговата съпруга сключват брак през 1960 г. След неимоверно преследване и трудности в живота им днес плодовете в полза на мирното бъдеще са видни. Започвайки от нищото той създава световен фундамент за да обърне света според Божията воля. Чрез основаните от него Вашингтон Таймс и организацията за "Победа над Комунизма" той спомага за мирната победа над Комунизма. С това той предотвратява надвисналата заплаха, целия свят да бъде погълнат от атеизма и от безбожната тоталитарна система. Според Божия призив той обединява усилията на религиозните лидери за спирането на Марксическата идеология. Днес макар и 89 годишен той е лидер в усилията за постигането на световен мир чрез междурелигиозно помирение и чрез издигането на семейните ценности. Милиони обществени, политически и религиозни лидери са докоснати от неговата дейност. Милиони са вдъхновени от него да създадът семейства изпълнени с истинска любов и възпитат децата си в живот за другите. Проучете сами за да откриете какво е постигнал един човек отдал се напълно като инструмент на Бог. Модел на Истинско семейство и Истински родители Често наричани Истински Родители, със съпругата му, Хак Ча Хан Мун, те има 14 деца . Всички те са посветени на същата цел и визия за установяване на Божия Идеален свят на земята. Д-р Муун няма лична собственост и не е оставил наследство на децата си. Всичко което д-р Мун е създал чрез усилията на живота си е оставил в полза на човечеството за изграждането на бъдещия свят на мир, хармония и любов. Третото поколение от семейството на д-р и г-жа Мун вече наброява повече от 40 внука. Те варират от всички възрастови групи, като някои вече са семейни. И трите поколения в семейството са изцяло отдадени на същата визия за постигането на Божия идеал за свят на мир и любов. Въпреки младостта си много от тях вече са се отличили в музиката, академичните и лидерските си постижения. През 2006 вниците на д-р Мун направиха световна обиколка с прокламация за мир.
УЧЕНИЕ ЗА МИР
Живот за другите: ЛЮБОВ ЗА БОГ И ЧОВЕЧЕСТВОТО Трябва да спрем да мислим и се притесняваме само за себе си, и започнем да преживяваме радост като живеем за другите, като правим тех щастливи... Това е светът който Преп. Сан Мьон Мун е отдал живота си да изгради за всички хора, и е на прага да го превърне в реалност. Това е основното в неговото учение. Създадени да живеем в свят на мир и любов В бъдещия свят ще разгърнем уникалния си потенциал и таланти... корупцията и войните ще изчезнат, семейството ще се цени, любовта ще стане саможертвена и истинска а не егоистична и нетрайна. Това ще бъде свят на Културата на Сърцето, където съвеста на хората ще се развие. Техниката ще се и освободи от егоизъма и развие неимоверно... бедноста и мизерията ще изчезнат. Границите и бариерите между хората ще се премахнат, хората ще обикалят света... Това е светът, който д-р Мун е отдал живота си да изгради за всички хора, и е на прага да го превърне в реалност. Живеем в невероятено време, като свидетели на осъществяването на този идеал. Целта и визията на д-р Мун са всъщност изпълнението на човешката мечта. Бог е Родител на човечествето Най-основното в учението на д-р Мун е, че "човечеството е глобално семейство, с център Бог, като наш общ родител." Отвъд вяра, култура, националност и раса, трябва да обединим усилията си за установяването на култура на истинската любов и истинските семейства. Д-р Сан Мьон Мун, в обръщение към световните лидери, заявява: “Аз мога да предвидя една велика промяна, една революция идва на света, не чрез огън или куршум, но чрез истината на Бог, разпалваща човешките сърца. Аз съм дошъл да възпламеня тази духовна революция, една тиха революция, която променя човека от егоизъм към алтруизъм” Любовта е основата за преживяване на истинско щастие Истинското щастие се създава във връзката с другите. Това е така, защото нуждата за даване и получаване на любов е в основата на преживяването на истинска радост. А любовта също се преживява само във връзка с другите... като братя и сестри, като съпруг и съпруга, и като родител и дете. Всички тези взаимоотношения са в центъра на щастието... и в тези взаимоотношения ние прежияваме Бог субстанциално в живота си. Истинската любов е дух на служене. Тя носи мир, който е коренът на щастието. Ако егоистичната любов е маска на желането партньора да живее за теб, то при истинската любов е обратното, тя дава, забравя, че е дала и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост и е саможертвена любов. Обратното, фалшивата любов използва партньора за своя изгода. Истинската любов е вечна и непроменлива, докато егоистичната любов е временна и нетрайна и носи само разочарования. Любовта е най-могъщата сила Любовта е най-голямата и могъща сила във вселената и е извор на живота и щастието, според Д-р Мун. Любовта е причината защо Бог е сътворил всичко. Той е копнеел да има обект на който да дава любов и от който да получава любoв. Той е копнеел ние, неговите деца, да създадем един свят на любов, разбирателство и харнония, където нашите творчески способности да реализират по уникален и неотразим начин красотата, доброто и любовта. Нищо не може да се сравни, учи Сан Мьон Мун, със стойността на истинската любов. Тя има силата да премахне всички бариери създадени от егоизма на хората. Дори националните граници, както и расовите и религиозните бариери. Само тя може да създаде идеалния свят за който всички мечтаем. Истинската любов е задължително изискване за влизане в Небесното Царство. Идеален свят чрез идеални семейства В основата на учението на Преп. Сан Мьон Мун е семейството. Семейството е училището на любовта и началната точка на Небесното царство. За установяване на един Нов Свят, е необходима революция на сърцето, съвестта и любовта. Тя е възможна единствено в семейството. Д-р Мун призовава лидерите да осъзнаят централната роля на семейството в установяването на здраво общество и разрешаването на социалните проблеми. Днешната култура на Свободен секс е причина за разпадане на семействата и морала. Язвите на света произтичат от злоупотребата – неправилното използване на любовта. Себичността в сексуалната любов поражда невярност, прелюбодеяние, ревност и от там завист, омраза, насилие както в семейството така и в света. За да се появи един мирен свят трябва да изградим здрави и мирни семейства. Идеалният свят на мира Свят на мир, хармония и любов може да се изгради само когато обществото се изпълни със здрави, изпълнени с истинска любов, семейства в които децата по естествен начин ще развиват съвестта си, както и добър характер и способност да обичат и живеят за другите. Така социалните проблеми, като разводи, омраза, корупция, наркотици и т.н. естествено ще изчезнат. Корупцията в света е просто изява на корупцията в душите. Промяната на едни корумпирани лидери с други никога в историята не е довела до разрешаване на проблема. Нужна е вътрешна революция в сърцата и съвестта на хората. Младите хора са тези които ще променят света, и ако те получат морално водене и образование спомагащо ги да изградят здрави семейства, светът на мир и хармония ще може да стане реалност.
СЕМЕЙСТВА ЗА МИР
. Семейството е училището на истинската любов Семейството е мястото където чрез преживяванията си се научаваме да обичаме като деца, братя и сестри, съпрузи, и накрая с безкористна родителска любов. Семейството е крайъгълния камък на обществото и основата за разрешаването на всички социални проблеми. То е основата за щастието ни и ключът за разрешаване на проблемите в света. Международните бракове премахват бареиерите Д-р Муун е световно известен с възгледите си за ролята на женитбата и семейството. Целта на Международните свадби които той провежда се разкрива ясно от надслова "Световен Мир чрез Идеални Семейства" и "Един Бог - едно Човечество - едно Семейство". Днес родители и правителства са безсилни да дадът морално водене на младите и разпадането на семействат излиза извън контрол. Преп. Муун единствен дава реално разрешение. Думи на д-р Сан Мьон Мун: Брачна благословия чрез междукултурен обмен Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? ... живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия... Най-добрият начин е да получите Святата Благословия с партньор от друга раса, националност или религия. Тези бракове допринасят за осъществяването на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство. В Божиите очи цветът на кожата не е от значение. Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години. Брачната благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен, идеален свят тук на земята... Целта е да можете да изградите истински семейства. Брачната благословия чрез междукултурен обмен досега се оказва най-добрият начин да бъде възстановено човечеството и да станем Божии деца. Това е най-величественото морално деяние... това е ритуал, който прекъсва връзките на враждата. Това е свят ритуал, който преобразува нашата потомствена линия в Божия и ... Му дават възможност да осъществи Своето провидение в днешния свят.
ШАМПИОН ЗА МИР
Плода на живота му, фундамент за бъдещия свят на мира До днес организациите и лидерите бяха неспособни да разрешат световните конфликти и да постигнат мир. За да обнови ООН и предствави ново ниво на лидерство към изграждането на бъдещия свят, Д-р Мун основа Федерацията за вселенски мир през 2005 г. Тя става една от водещите световни сили на Мира. Федерацията за Мир ще съсредоточи усилията на световните лидери, учени и специалисти за ефективното разрешаване на настоящите глобални проблеми и светлото бъдеще на човечеството.
ООН призна д-р Муун за шампион в Междурелигиозния диалог През 2004 г. ООН излезна с резолюция, за невъзможността да се премахнат световните напрежения и войни без активната подкрепа на религията. Диалога между религиите е ключа към разрешаване на световните комфликти. Огромна е нуждата от нащо като Обединени Нации на религиите за да се изкоренят веднъж за винаги предразсъдаците и омразата на основа на вяра. ООН призна Преп. Сан Мьон Муун като лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока. Приносът на Д-р Муун за падането на Комунизма Д-р Муун е известен с ключовата си ролята за падането на Комунизма. Президент Рейган заявява, "Ние имахме желанието, но без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма." Чрез основаната от него Международна организация за победа над Комунизма и Вашингтон Таймс той изигра най-ключовата роля в тази идеологическа война... Защо марксистко-ленинистките режими са избивали така безгранично. Д-р Сан Мьон Мун (Муун) разкрива корените на тези зверства в самата идеология на Маркс.
Всичките трудове на Маркс оправдават едно - масовите убийства: Материализъм, Диалектика, Историческия Материализъм МАРКСИЧЕСКАТА ПОЛИТИКОНОМИЯ, Маркс за отчуждението
РОЛЯТА НА Д-Р МУН ЗА ПАДАНЕТО НА КОМУНИЗМА Днес няколко книги и многобройни свидетелства от политици признават следния факт, без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма. Чрез Вашингтон Таймс д-р Муун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война. Сан Мьон Муун създава организация за "Победа над Комунизма" образова милиони обществени, политически лидери за Безбожна същност на Тоталитарната система. Чрез основаната от него "Световна медиина асоциация", д-р Муун образова дори журналистите в СССР от където вълната на осъзнаване ефектира в промяна на мисленето дори в КГБ. Горбачов лично отива да благодари на Сан Мьон Мун за напътствията при осъществяване на Перестройката. д-р Муун спря Комунизма в Никарагуа и на Съветските сили в Авганистан.
КОСМИЧЕСКА НАЦИЯ НА МИРА
Признание след дълго преследване Шокиращ за много критици е фактът за нарастващото признание... Хиляди християнски пастори, както и видни политици и учени от цял свят днес подкрепят и оценяват дейността му. Американския сенат връчва почетна награда за Мир на Д-р Мун Усилията на Д-р и Г-жа Мун за установяване на Световен Мир бяха официално признати от Американския сенат. На Капитолийския хълм, през 2004 г., им беше връчена почетната награда Корона на Мира. Парламента на Южна Корея не се забави и последва примера... С работата си Д-р Муун е повлиал значително на съвременната епоха. 144 Есета на политически и религиозни лидери, както и на световно известни учени свидетлстват за приноса на Д-р Сан Мьон Муун за света и за техния личен живот. ООН за изграждане на Космическата нация на мир и единство Д-р Мун систематично изгражда световен фундамент за промяната на този свят. До 2013 година той се подготвя да установи началото на Божия идеал на земята - Космическата нация на мир и единство. Неговия инструмент... е Божията истинска любов, която ще донесе Революция на сърцето, любовта и съвестта... Чрез ООН като световно правителство... нов свят без граници, корупция и глад...
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МИР
Цялата империя която той създава с неуморни усилия; от организации, университети, бизнеси и медии, е устремена за реализирането на тази всеобща мечта на Бог и човечеството. Федерация за Вселенски Мир Целта на Федерацията (UPF) е да се осъществи първоначалният модел на Идеалния свят. Днес има нужда от нов модел на управление, основаващ се на живот за общото благо. Познанията на специалистите ще бъдат мобилизирани за най-добрите решения в полза на общото благо. Преп. Муун основава ФВМ през 2005г. Тя предоставя механизъм за коопериране на усилията между нации, институции, религии, и култури, към съвместна работа за световен мир и просперитет. МЕЖДУРЕЛИГИОЗНА и МЕЖДУНАРОДНА Федерация за Световен Мир ММФСМ е НПО със специален статут в ООН, работеща за междурелигиозен диалог и помирение. Диалога между религиите е ключа към разрешаване на световните комфликти. Огромна е нуждата от нащо като Обединени Нации на религиите за да се премахнат веднъж за винаги предразсъдаците и омразата на основа на вяра. ООН призна Преп. Сан Мьон Мун като лидер и шампион в областа на Междурелигиозния диалог. Според Сан Мьон Мун, Бог е Родител на цялото човечество и с нетърпение очаква да види неговите деца да заживеят в мир, хармония, любов и разбирателство. Семейна Федерация за Световен Мир Семейната Федерация е неправителствена организация със специален статут в ООН. СФСМО е основана от д-р Сан Мьон Мун и работи за образованието на характера, семейните ценности, диалог и помирение. Washinton Times Чрез Вашингтон Таймс д-р Муун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс е най-цитирания вестник на САЩ и е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война. Той е «задължително четиво» за Белия Дом

Федерация за Световен Мир

Федерация за Световен Мир Основана от д-р Мун през 2005, тя дава механизъм за коопериране между нации, институции, религии, и култури, за съвместна работа към световния мир.

Вестник Вашингтон Таймс

Вестник Вашингтон Таймс Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс дава 95 процента от информацията в Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война. Той е «задължително четиво» за Белия Дом. Признат за обективната си позиция той разкриването факти които другите медии премълчават. Силно уважаван е от християнските среди за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Междурелигиозен мир

Междурелигиозен мир ММФСМ е НПО със специален статут в ООН, работеща за междурелигиозен диалог и помирение. ООН призна Преп. Сан Мьон Муун като лидер и шампион в областа на Междурелигиозния диалог. Той е създал и спонсорира множество организации в тази област. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.

Световни миротворци

Световни миротворци Световна мрежа от миротворци и доброволци от всички религии. Нестопанска организация, ръководена от доброволци. Подпомага междурелигиозния диалог с цел реално изграждане на мир. (www.globalpeacemakers.org)

Женска федерация за световен мир

Женска Федерация за Световен Мир, основана 1992 цели да обедини жените активно да подкрепят моралното образование и лечение на семействата и обществата ни.

Religious Youth Service. For more information click here.

Религиозната Младежка Служба.

UPF. For more information click here.

Вселенската Федерация за Мир

WAIT. For more information click here.

Founded in 1992, the Women’s Federation for World Peace supports a global network of national chapters, adhering to the principle that women, working together, taking initiative and empowering one another across traditional lines of race, culture and religion to create healthy communities, are resolving the complex problems of our societies and world. Its two major aims are Poverty Eradication through empowering women and children, and Peace Building through the ‘Bridge of Peace’ sisterhood project. Contact : patricia@blueyonder.co.uk

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

International Relief Friendship Foundation, Inc. (IRFF) seeks a world of ethical action, social justice, self-reliance and opportunity. Our organization hopes to realize this vision by acting as a catalyst for global, social change. IRFF creates opportunities for human development, community welfare and social progress through educational service projects and our holistic programs which promote sustainability, while endorsing the essential principles of compassion and cooperation as the cornerstones of world peace. For more information click here

Муун: дейност, учение, последователи, информация, регистрация, религия, вяра


Семейна Федерация

Полезни сайтове


За Контакт

FFWPU, СЕМЕЙНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СВЕТОВЕН МИР И ОБЕДИНЕНИЕ Е НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН - ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ


email: worldofheart@gmail.com


ПОСОЛСТВО НА МИРА

.ул. Георги Бенковски 25, София
Тел. 02/9832148

email: worldofheart@gmail.com
skype: peace.embassy


Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е международна общност съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун.

Сан Мьон Мун: Палатът на мира - Корея
Той ще подпише вечния мир
Сан Мьон Мун: Цел и визия
Биографията на д-р Мун: коментари
Най-успешната нова религия
Империята на мун: Проекти за мир
Движението за истински семейства
Палатът на мира
Международни масови сватби на Муун

Лъжливи Митове: 1-во, Преподобния Муун не е нито основавал нито регистрирал Обединителна църква. Никога не е съществувала такава! Още по интересно, Муун въобще не е регистрирал църква. Още началната му цел и призванието от Исус към него е било да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. През 1954 г. Сан Мьонг Муун регистрира Асоциация за обединение на разкъсаното и нефункционално в борбата с аморалността и атеизма християнство. Може би факта, че хиляди християни от най-различни деноминации биват водени с откровения от Святия Дух към Муун, също е повлиал наименованието: Асоциация 'Святия Дух' за Обединение на Световното Христианство. 2-ро, невежеството по отношение на приноса на Д-р Мун и признанието което той получавава по света е факт. А пдразсъдъците никога не са демонстрирали здрава логика.

обединителна църква обединителна църква на муун мун, империята на мун империята на мун империята на мун, секта муун секта муун секта муун мун мун мун, църква муун църква муун църква муун мун мун мун, култа на муун култа култа култа, Прерогативни Термини: Обединителната църква на Муун, Сектата на Муун или Империята на Мун, "Муун" - всякъкви опити да се манипулира представата на хората за д-р Мун и Обединителното движение. Тази терминология се използва от незапознатите с реалните факти и единствено със заблудителна и манипулативна цел.