Федерация за Вселенски Мир

Федерация за Вселенски Мир

Източник: peacefederation.org

Това е една от най-важните организации в Обединителното движение. Тя е създадена съвсем скоро.

През 2005 година с обиколка в 120 нации, основателите на Обединителното движение преп. д-р Сън Миънг Мун и неговата съпруга д-р Хак Джа Хан Мун, учередиха Федерацията за Вселенски Мир.


През 2006 година бяха изнесени поредица от речи и конференнции на федерацията в 180 държави.

В България Федерацията за Вселенски Мир беше учередена в хотел Шератон, София.

Заедно с Надденоминационната и Наднационална Федерация за световен Мир, Федерацията за Вселенски Мир назначава и образова Посланици на Мира, които да работят за траен мир във всички държави по света.

Федерацията за Вселенски мир предоставя механизъм за коопериране на усилията между представители на държавните институции, религията, културата, образованието и гражданското общество, които работят заедно във взаимно уважение и стремеж към добро управление. Тя е водена от идеята за човечеството, като глобално семейство с център Бог и универсалните принципи.

Водена от универсалните и абсолютни ценности на вярата, истинската любов и покорството към божествената воля и личната съвест, Федерацията за мир работи за идеала на “Царството на мира”. Това е измерение на човешкото битие с център Бог и истинската любов, където хората живеят като глобално семейство без граници.

Федерацията за мир утвърждава следните основни ценности: Светоглед с център Бог; Човешка отговорност; Живот за благото на другите; Действие на даване и получаване; Хармония между обществени и лични цели; Партньорство; Хармония и коопериране отвъд граници; Семейството; Духовната реалност. Федерацията съдейства за диалог, хармония, помирение, коопериране, практикуване на истинска любов и служене сред индивиди, семейства, общности, религии, нации и раси.

Образованието е основен компонент в изграждането на мира.

Семейна Федерация

Полезни сайтове


За Контакт

FFWPU, СЕМЕЙНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СВЕТОВЕН МИР И ОБЕДИНЕНИЕ Е НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ В ООН - ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ


email: worldofheart@gmail.com


ПОСОЛСТВО НА МИРА

.ул. Георги Бенковски 25, София
Тел. 02/9832148

email: worldofheart@gmail.com
skype: peace.embassy


Семейната федерация за световен мир и обединение (СФСМО) е международна общност съставена от над 120 милиона семейства стремящи се да въплатят идеала на истинската любов и установят мирен свят и единство между всички хора, раси, и религии, каквато е и визията на Преп. Сан Мьон Мун.

Сан Мьон Мун: Палатът на мира - Корея
Той ще подпише вечния мир
Сан Мьон Мун: Цел и визия
Биографията на д-р Мун: коментари
Най-успешната нова религия
Империята на мун: Проекти за мир
Движението за истински семейства
Палатът на мира
Международни масови сватби на Муун

Лъжливи Митове: 1-во, Преподобния Муун не е нито основавал нито регистрирал Обединителна църква. Никога не е съществувала такава! Още по интересно, Муун въобще не е регистрирал църква. Още началната му цел и призванието от Исус към него е било да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. През 1954 г. Сан Мьонг Муун регистрира Асоциация за обединение на разкъсаното и нефункционално в борбата с аморалността и атеизма християнство. Може би факта, че хиляди християни от най-различни деноминации биват водени с откровения от Святия Дух към Муун, също е повлиал наименованието: Асоциация 'Святия Дух' за Обединение на Световното Христианство. 2-ро, невежеството по отношение на приноса на Д-р Мун и признанието което той получавава по света е факт. А пдразсъдъците никога не са демонстрирали здрава логика.

обединителна църква обединителна църква на муун мун, империята на мун империята на мун империята на мун, секта муун секта муун секта муун мун мун мун, църква муун църква муун църква муун мун мун мун, култа на муун култа култа култа, Прерогативни Термини: Обединителната църква на Муун, Сектата на Муун или Империята на Мун, "Муун" - всякъкви опити да се манипулира представата на хората за д-р Мун и Обединителното движение. Тази терминология се използва от незапознатите с реалните факти и единствено със заблудителна и манипулативна цел.